पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजनेसाठी 50 टक्के अनुदान

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


*पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजनेसाठी 50 टक्के अनुदान*


जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोटे


पुणे दि. 28: राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 2020-21 मध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका योजनेसाठी 50 टक्के अनुदान रक्कम रूपये 2 लाख 30 हजार प्रति रोपवाटिका राबविण्यासाठी कृषि व पदुम विभागाने मान्यता दिली असल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर बोटे यांनी प्रसिदधी पत्रकान्वये कळविले आहे. 


 3.25 मीटर उंचीचे शेडनेट गृह (सांगाडा उभारणी ) 1 हजार चौ.मी. 380 प्रति चौ. मी. प्रकल्पासाठी 3 लाख 80 हजार खर्च तर 1 लाख 90 हजार रूपयांचे अनुदान असणार आहे.


 प्लॉस्टिक टनेल - एक हजार चौ.मी.क्षेत्रासाठी 60 प्रति चौ. मी. असा मापदंड तर 60 हजार रूपये प्रकल्पाचा खर्च व 30 हजार अनुदान असणार आहे.


 पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअर- 1 क्षेत्रासाठी 7 हजार 600 मापदंड व 7 हजार 600 खर्च तर 3 हजार 800 रुपये अनुदान असणार आहे. 


 प्लास्टिक क्रेटस- 62, 200 मापदंड तर 12 हजार 400 खर्च तसेच 6 हजार 200 रुपये अनुदान असणार आहे. एकूण 4 लाख 60 हजार रुपये प्रकल्पाचा खर्च तर व 2 लाख 30 हजार रूपये अनुदान असणार आहे.


 रोपवाटिका प्रकल्प स्वरुपात राबवायची असल्याने उपरोक्त चारही घटकांची एकाच ठिकाणी उभारणी करणे बंधनकारक राहणार आहे . टोमॅटो, वांगी, कोबी, फुलकोबी, मिरची,कांदा व इतर भाजीपाला पिकांसाठी रोपवा‍टिका उभारणी करणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वता: च्या मालकीची 0.40 हेक्टर जमीन व रोपवाटिका उभारणीसाठी पाण्याची कायमची सोय असणे आवश्यक आहे. तसेच महिला कृषि पदवीधाराकांना प्रथम प्राधान्य, महिला बचत गट, महिला शेतकरी द्वितीय प्राधान्य, भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यअल्प भुधारक शेतकरी व शेतकरी गट यांना तृतीय प्राधान्य राहिल. सदर योजने अंतर्गत इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेत स्थळावर किंवा तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे 2 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत अर्ज करावे असे आवाहन जिल्हा अधिकक्षक कृषि अधिकारी ज्ञानेश्वर बोटे यांनी केले आहे.


000