मराठी_बोला* *संस्कृती_टिकवा.*

*मिसेस कोणाला म्हणतात?* 
*माहित आहे ?* 


*युरोपीय देशात पती पत्नी आयुष्यभर कधीच एकत्र राहू शकत नाही, ही अमेरीकेची हजारो वर्षांची परंपरा आहे. घटस्फोट जणुकाही करायचेच असतात.*  


*धर्मपत्नीला सोडून ज्या स्त्रियांशी संबंध येतात, तिला मिसेस म्हणतात.*


*आणि* 


*आपला नवरा सोडून ज्याच्याशी संबंध येतात, त्याला मिस्टर म्हणतात.* *आपल्या संस्कृतीमधे किती सुंदर शब्द वापरलाय, श्रीमती.!*


*श्रीमती*- 


*श्री म्हणजे लक्ष्मी,* 
*मती म्हणजे बुद्धी.* 


*म्हणजे लक्ष्मी आणि सरस्वती जिच्यामधे एकत्र असतात, ती श्रीमती.* *आमची संस्कृती सोडून आम्ही आपल्या धर्मपत्नीची ओळख माझी मिसेस म्हणून करून द्यायला सुरवात केली.* 


*मानसिक गुलामी एवढी जास्त की, शब्दापेक्षा, अर्थापेक्षा इंग्रजीत ओळख करून द्यायची हौस जास्ती.* 


*अर्थ माहित नाही, म्हणून लाजही वाटत नाही.*


*पण ज्याला अर्थ माहित आहेत, त्या विद्वानाने काय अर्थ काढायचे ?* *युरोपमधे मॅडम कोणाला म्हणतात ?*  


*वेश्यागृहाना संचालीत करणारी जी मुख्य बाई असते, तिला मॅडम म्हणण्याची पद्धत आहे.*


*भारतात कोणाला मॅडम म्हणतात ?* 


*आम्ही आमच्या शिक्षिकांना मॅडम म्हणतो,* *अनोळखी स्रियांना हाक मारताना मॅडम म्हणतो.* 


*एवढेच नाहीतर कधीतरी आपल्या बहिणीला, आत्तेला, मावशीला पण आदराने मॅडम म्हणतो.* 


*शिवीसारखा असलेला शब्द या गुलामगिरी मुळे आदरामधे बदलला गेला.*


*किती अर्थाचे अनर्थ होतात,पण लक्षात घेत कोण ?* *आम्ही दूरध्वनी वरील संभाषणाची सुरुवात *हॅलो* *या शब्दाने करतो.*


*शब्दांचा अर्थ माहित नसतानाही केवळ इंग्रजी बोलण्याच्या प्रतिष्ठेसाठी केलेल्या गुलामगिरीचे हे आणखी एक उदाहरण..!!* 


*दूरध्वनी यंत्राचा शोध ज्याने लावला त्या ग्राहम बेलने हे यंत्र सुरु होताच पहिला फोन आपल्या प्रेयसीला लावला.* 


*तिने फोन उचलताच त्याने तिला हाक मारली .."हॅलो !!"*


*हॅलो हे ग्राहम बेलच्या प्रेयसीचे नाव होते. आम्ही मात्र कुणालाही फोन लावला तरी सुरुवात ग्राहम बेलच्या प्रेयसीचे नाव घेवून करतो.* 


*आहे की नाही अज्ञानातील गुलामगिरी....!!**अॅकॅडमीचे आकादमी हे रुपांतरही असाच आमचा मूर्खपणा आहे.* 


*अॅकॅडमस नावाच्या व्यक्तीच्या अंगणात प्लुटोची व्याख्याने होत होती.* 


*हे ज्ञानसत्र अॅकॅडमसच्या अंगणात चालते म्हणून ती अॅकॅडमी....!!*


*आम्ही त्याचे रुपांतर केले अकादमी ...!!*
 
*खर तर आपण प्रबोधिनी किंवा प्रबोधिका म्हणणे अधिक अर्थपूर्ण आहे.* 


*पण आम्हाला लाज वाटते अशी नावे द्यायची.* 


*विकृत चालेल पण संस्कृत नको, ही आणखी एक मानसिक गुलामगिरी ....!!**पाश्चिमात्य देशात घटस्फोट झाले की मुलांना कुणी सांभाळायचे असा प्रश्न आहे. तिथं अशा मुलांसाठी ज्या संस्था आहेत त्यांना कॉन्व्हेंट म्हणतात.* 


*आम्ही इंग्रजी शाळात मुलांना घातलय हे अभिमानाने सांगण्यासाठी माझ मूल कॉन्व्हेंट मध्ये आहे हे कॉलर ताठ करुन सांगतो....!!*  


*लाजीरवाण्या गुलामगिरीचे हे उदाहरण ....!!!**असे खूप शब्द आहेत. ज्यांचे अर्थ माहित नाहीत पण आपण ते वापरतो.* 


*कारण काय तर मातृभाषेची लाज वाटते आणि इंग्रजीत प्रगती वाटते.*


*मराठी_बोला*
*संस्कृती_टिकवा.*🚩🙏🏻🌹