पुणे विभागातील 08 हजार 571 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी  विभागात कोरोना बाधित 13 हजार 625रुग्ण.....  विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 



  


    पुणे दि. 11 :- पुणे विभागातील 08 हजार 571 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 13 हजार 625 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 04 हजार 431 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 623 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 271 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 62.91 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


  यापैकी पुणे जिल्हयातील 10 हजार 643 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 06 हजार 682 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 03 हजार 509 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 452 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 244 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे जिल्हयामध्ये ब-या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 62.78 टक्के आहे.


 कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 597 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 562, सातारा जिल्ह्यात 20, सोलापूर जिल्ह्यात 02, सांगली जिल्ह्यात 10 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 03 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.


  सातारा जिल्हयातील 689 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 419 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 241 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 29 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 


  सोलापूर जिल्हयातील 1412 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 798 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 486 आहे. कोरोना बाधित एकूण 128 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  सांगली जिल्हयातील 186 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 101 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 79 आहे. कोरोना बाधित एकूण 06 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  कोल्हापूर जिल्हयातील 695 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 571 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 116 आहे. कोरोना बाधित एकूण 08 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


 आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 01 लाख 07 हजार 803 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 01 लाख 04 हजार 280 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 03 हजार 503 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 90 हजार 428 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 13 हजार 625 नमून्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.  


              


( टिप :- दि. 11 जून 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )


                                 0000