.सफाई कामगार आणि उद्यान विभागाचे कर्मचारी, युध्दपातळीवर, झाडे उचलण्याचे काम, पहाटेपासून करीत आहेत. 
पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


सफाई कामगार आणि उद्यान विभागाचे कर्मचारी, युध्दपातळीवर, झाडे उचलण्याचे काम, पहाटेपासून करीत आहेत. 


पुणे :-कालच्या जबरदस्त पावसाने, शहरात हजारो झाडे, फांद्या, तुटून पडल्या आहेत.सफाई कामगार आणि उद्यान विभागाचे कर्मचारी, युध्दपातळीवर, झाडेे उचलण्याचे काम, पहाटेपासून करीत आहेत. 


🌸🌸✋🌸🌸
कौतुक आणि दखल घ्यायलाच हवी  !