चिखली येथे talgav चौक येथे अतिक्रमण कारवाई करणे आली.

चिखली येथे talgav चौक येथे अतिक्रमण कारवाई करणे आली.
या वेळी मा.अति.आयुक्त श्री.अजित पवार, पोलीस उपायुक्त वाहतूक श्रीमती नीलिमा जाधव,कार्यकारी a अभियंता राणे साहेब व सर्व अभियंता पोलिस कर्मचारी उपस्थत होते.