<no title>माता सावित्रीबाई फुले यांची जयंती निमित्त  संत रामदास स्वामी प्राथमिक शाळा

 ३ जानेवारी २०२० रोजी माता सावित्रीबाई फुले यांची जयंती निमित्त  संत रामदास स्वामी प्राथमिक शाळा येथील विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू व खाऊ वाटप करण्यात आला*