आपल्या  बालकांना *पोलिआोचा डोस न चुकता दिनांक १९/०१/२०२० रविवार,आपल्या जवळच्या केंद्रावर...मा.मनीष आनंद,मा उपाध्यक्ष तथा मा.उपाध्यक्षखडकी कँन्टोंंमेंंन्ट

📡📡 *आवाहन,*
              *आवाहन,*
       *जाहिर आवाहन,,   🙏🙏🙏*


सर्व *०ते५* वर्ष वयोगटातील  बालकांच्या पालकांना जाहिर आवाहन करण्यात येते की आपल्या  बालकांना *पोलिआोचा डोस न चुकता दिनांक १९/०१/२०२० रविवार रोजी* आपल्या जवळच्या *बुथवर अगंणवाडी, शाळा , बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन ,टोलनाके, सर्व  रुग्णालये , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आरोग्य उपकेंद्रे* या सर्व ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष डोस पाजुन घ्या🙏------------------
*१)* बाळ नुकतेच जन्मलेले असेल 
*२)* यापुवॅी डोस  दिला असेल तरीही  
*३)* बाळ आजारी असेल तरीही (वैदयकिय अधिकारी यांच्या सल्याने द्यावा)                            
*४)*(वय वर्ष ० ते ५  सर्व बालके )                             हि माहिती सर्वत्र  forward  करा व राष्ट्रीय कार्यक्रमात महत्वपूर्ण योगदान द्या
             *दो बुंद जिंदगीके..*


🙏🙏🙏