पिंपरी --चिंचवड शहरात दाखल झाली पिंपरी  - चिंचवड मेट्रो

पिंपरी -चिंचवड शहरात


जो महामेट्रो होणार आहे.


त्या पिंपरी - चिंचवड मेट्रो चे 


६ कोच ,


उद्यामनगरी म्हणजे


आपल्या 


पिंपरी --चिंचवड


शहरात दाखल झाली


पिंपरी  - चिंचवड मेट्रो