मनुष्यबळाची त्रैमासिक माहिती नमुना ईआर-1 विहीत मुदतीत सादर करा

 पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


*मनुष्यबळाची त्रैमासिक माहिती नमुना ईआर-1 विहीत मुदतीत सादर करा*

 *-सहायक आयुक्त अनुपमा पवार*

  पुणे, दि.6:- सेवायोजन कार्यालये (रिक्तपदे सक्तीने अधिसुचित करणे) कायदा, 1959 व नियम, 1960 च्या कलम 5(1) अन्वये  जिल्हयातील सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय, तसेच कलम 5(2) अन्वये खाजगी क्षेत्रातील कायद्यांतर्गत असणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवर असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची पुरुष / स्त्री व एकूण अशी सांख्यिकी माहिती, प्रत्येक तिमाहीस, विषयांकित कायद्यातील तरतुदीनुसार विहीत नमुना ईआर-1 मध्ये नियमितपणे, महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या सहायक आयुक्त अनुपमा पवार यांनी दिली आहे.

  डिसेंबर-2020 अखेर संपणाऱ्या तिमाहीची नमुना ईआर-1 मधील त्रैमासिक सांख्यिकी माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 481, रास्ता पेठ, पुणे-411 011 या कार्यालयाद्वारे चालू असून, या सर्व आस्थापनांकडून 100 टक्के प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. यास्तव, या सर्व आस्थापनांना या कार्यालयाकडून यापूर्वीच युझर नेम व पासवर्ड देण्यात आलेले आहेत. त्याचा वापर करुन प्रत्येकाने या विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगीन करावे व आपली अचूक माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावी. सदरील तिमाही विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 जानेवारी 2021 ही आहे, याची सर्व आस्थापनांनी नोंद घ्यावी व हे तिमाही विवरणपत्र विहीत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे व कायद्याचे अनुपालन करुन सहकार्य करावे, तद्वतच प्रत्येक आस्थापनेने आपापला नोंदणी तपशील (Employer Profile) देखील आवश्यक ती सर्व माहिती नोंदवून तात्काळ अद्ययावत करावा. या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपाचे सहकार्य अथवा माहिती आवश्यक असल्यास. ई-मेल आयडी : punerojgar@gmail.com / asstdiremp.pune@ese.maharashtra.gov.in यावर आपला उद्योजक नोंदणी क्रमांक व इतर सर्व आवश्यक तपशीलासह संपर्क साधल्यास, आपणांस या कार्यालयाकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असेही श्रीमती पवार यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

००००