रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीमधील कचरा डेपो डंपिंगबाबत .....

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


 


मा.नामदार अजितदादा पवारसाहेब


उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य


संदर्भ - रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीमधील कचरा डेपो डंपिंगबाबत .....


महोदय ,


वरील विषयाला अनुसरून आम्ही सर्व रामटेकडी औद्योगिक वसाहतीमधील कारखानदार आग्रहाची विनंती करतो कि , पुणे महानगरपालिकेचा होणारा बेकायदेशीर कचऱ्याचे डंपिंग बंद करावे , कारण आम्हां सर्व उदयोजक व कामगार यांना दुर्गंधीचा त्रास होत आहे , तरी याची आपण दखल घ्यावी . ही विनंती.


आपले स्नेहांकित


प्रमोद चिंतामण डबीर


अध्यक्ष - रामटेकडी औद्योगिक वसाहत असोसिएशन


विकास साहेबराव जगताप


उपाध्यक्ष - रामटेकडी औद्योगिक वसाहत असोसिएशन


किशोर पंढरीनाथ शिंदे


खजिनदार - रामटेकडी औद्योगिक वसाहत असोसिएशन


बालाजी ईश्वर माने


सचिव - रामटेकडी औद्योगिक वसाहत असोसिएशन