सेवायोजन कार्यालयाकडे त्रैमासिक माहिती, नमुना ईआर 1 विहीत मुदतीत सादर करावी...... आयुक्त अनुपमा पवार

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


 


सेवायोजन कार्यालयाकडे त्रैमासिक माहिती, नमुना ईआर 1 विहीत मुदतीत सादर करावी    


 सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय तसेच कलम 5 (२) अन्वये खाजगी क्षेत्रातील कायद्यांतर्गत असणा-या आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवर असणा-या सर्व कर्मचा-यांची पुरुष / स्त्री व एकूण अशी सांख्यिकी माहिती प्रत्येक तिमाहीस, विषयांकित कायद्यातील तरतूदीनुसार विहीत नमुना ईआर -1 मध्ये नियमितपणे, महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणे बंधनकारक आहे.


  त्यानुसार सप्टेंबर - 2020 अखेर संपणा-या तिमाहीची नमुना ईआर - 1 मधील त्रैमासिक सांख्यिकी माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, 481, रास्ता पेठ,पुणे - 411011 या कार्यालयाद्वारे चालू असून या सर्व आस्थापनांकडून 100 % प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे.


 याकरीता पुणे जिल्हयातील सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी या कार्यालयाकडून यापूर्वीच युझर नेम व पासवर्ड देण्यात आलेले आहेत. त्याचा वापर करुन प्रत्येकाने या विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगीन करावे व आपली अचूक माहिती ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावी. सदरील तिमाही विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 ऑक्टोबर 2020 ही आहे. याची सर्व आस्थापनांची नोंद घ्यावी व हे तिमाही विवरणपत्र विहीत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे व कायद्याचे अनुपालन करुन सहकार्य करावे. तद्वतच प्रत्येक आस्थानेने आपापला नोंदणी तपशील देखी आवश्यक ती सर्व माहिती नोंदवून अद्ययावत करावा, 


 या संदर्भात कोणत्याही स्वरुपाचे सहकार्य अथवा माहिती आवश्यक असल्यास, ई मेल आयडी : punerojgar@gmail.com/asstdiremp.pune@ese.maharashtra.gov.in यावर आपला उद्योजक नोंदणी क्रमांक व इतर सर्व आवश्यक तपशीलासह संपर्क साधल्यास आपणांस या कार्यालयाकडून सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त्‍ अनुपमा पवार यांनी केले आहे.


    0 0 0 0