पुणे विभागातील 24 हजार 400 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी  विभागात कोरोना बाधित 40 हजार 242 रुग्ण                                          -विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


   


    पुणे दि. 9 :- पुणे विभागातील 24 हजार 400 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 40 हजार 242 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 14 हजार 479आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 1 हजार 363 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 693 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण 60.63 टक्के आहे, तर मृत्यूचे प्रमाण 3.39 टक्के इतके आहे.अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


  यापैकी पुणे जिल्हयातील 33 हजार 607 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 20 हजार 485 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 12 हजार 168 आहे. या मध्ये पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील 9 हजार 356,पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील 2 हजार 115 व कॅन्टोंन्मेंट 102, खडकी विभागातील 60, ग्रामीण क्षेत्रातील 470, जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांचेकडील 65 रुग्णांचा समावेश आहे. कोरोनाबाधित एकूण 954 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 530 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे जिल्हयामध्ये ब-या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 60.95 टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण 2.84 टक्के इतके आहे.


 कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 1 हजार 831 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 1 हजार 613 , सातारा जिल्ह्यात 69, सोलापूर जिल्ह्यात 110, सांगली जिल्ह्यात 16 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 23 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.


  सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत 1 हजार 487 रुग्ण असून 886 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. 541 ॲक्टीव रुग्ण संख्या आहे. कोरोनाबाधित एकूण 60 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 


  सोलापूर जिल्हयातील 3 हजार 549 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 1 हजार 970 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 262 आहे. कोरोना बाधित एकूण 317 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 548 रुग्ण असून 282 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 252 आहे. कोरोना बाधित एकूण 14 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  कोल्हापूर जिल्हयातील 1 हजार 51 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 777 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 256 आहे. कोरोना बाधित एकूण 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


 आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 2 लाख 21 हजार 185 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 2 लाख 17 हजार 51 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 164 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 1 लाख 76 हजार 440 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 40 हजार 242 नमून्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.  


              


( टिप :- दि. 9 जुलै 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )


                                 0000