कोव्हीड-19 संदर्भात माहिती

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


हडपसर-मुंढवा कार्यालय कोव्हीड-19 संदर्भात माहिती


महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष (०२०-२५५०६८०० /१/२/३)


नायडू रुग्णालय पुणे (०२०-२५५०६३००)


ससून रुग्णालय पुणे (०२०-२६१२८०००)


राष्ट्रीय कॉल सेंटर (९१-११-२३९७८०४६)


राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष (०२० -२६१२७३९४)


टोल फ्री हेल्प लाईन क्र. – १०४


कोव्हीड अॅम्बुलंस – १०८


कोव्हीड मयत अॅम्बुलंस – (०२०-२४५०३२११/१२)


कोव्हीड व्यतिरिक्त मयत अॅम्बुलंस – (१०१)


गर्भवती महिलांसाठी अॅम्बुलंस-


१)कमला नेहरू रुग्णालय पुणे- (०२०-२५५०८५००/८६०९)


२)सोनवणे रुग्णालय स्वारगेट पुणे- (०२०-२५५०६१०८)


 


पुणे महानगरपालिका अंतर्गत कोव्हिड सेंटर सेल (CCC)


१)सणस ग्राउंड, टिळक रोड(कसबा-विश्रामबाग वाडा क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०८०००)


२)रक्षकनगर स्टेडीयम, नगर रोड (नगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०९१००)


३)खेडेकर हॉस्पिटल, औंध(औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)


४)सिंहगड कॉलेज (A विंग), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)


५) सिंहगड कॉलेज (B विंग), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)


६) सिंहगड कॉलेज (C विंग), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)


७) सिंहगड कॉलेज (रायगड), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)


८) सिंहगड कॉलेज (पन्हाळा), वडगाव ब्रु. (सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२४६०६३००)


९)निकमार-अल्टीमा,बालेवाडी (औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)


१०)निकमार-मिलेनियम बॉय,बालेवाडी (औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)


११) निकमार-मिलेनियम गर्ल्स,बालेवाडी(औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)


१२)सिंहगड कॉलेज हॉस्टेल, कोंढवा ब्रु(कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०८८००)


१३)बालेवाडी फेज-१,बालेवाडी(कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०१६००)


१४)ट्रिनीटी कॉलेज, बोपदेव घाट(कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०८८००)


 १५) बालेवाडी फेज-२,बालेवाडी(कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०१६००)


 १६)निकमार-सिल्वर जुबली, (औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०७१००)


१७)संत ज्ञानेश्वर हॉस्टेल,येरवडा(येरवडा-कळसधानोरी क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०९१००)


१८)COEP,शिवाजीनगर(शिवाजीनगर-घोलेरस्ता क्षेत्रीय कार्यालय) (०२०-२५५०१५००)


पुणे महानगरपालिका


कै.रामचंद्र बनकर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, गोंधळेनगर