पुणे विभागातील 19 हजार 652 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी*.... विभागीय आयुक्त दिपक म्हैसेकर

*


*विभागात कोरोना बाधित 32 हजार 886 रुग्ण*


                                              *-विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर*


  


    पुणे दि. 4 :- पुणे विभागातील 19 हजार 652 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 32 हजार 886 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 12 हजार 45 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 1 हजार 189 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 617 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे विभागामध्ये बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 59.76 टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण 3.62 टक्के इतके आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


  यापैकी पुणे जिल्हयातील 27 हजार 280 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 16 हजार 156 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 10 हजार 296 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 828 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 466 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे जिल्हयामध्ये बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 59.22 टक्के आहे. तर मृत्यूचे प्रमाण 3.04 टक्के इतके आहे.


 कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 1 हजार 855 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 1 हजार 548, सातारा जिल्ह्यात 63, सोलापूर जिल्ह्यात 188, सांगली जिल्ह्यात 40 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 16 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.


  सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत 1 हजार 251 रुग्ण असून 779 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 422 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 50 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 


  सोलापूर जिल्हयातील 3 हजार 1 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 1 हजार 735 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 979 आहे. कोरोना बाधित एकूण 287 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 450 रुग्ण असून 257 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 181 आहे. कोरोना बाधित एकूण 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  कोल्हापूर जिल्हयातील 904 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 725 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 167 आहे. कोरोना बाधित एकूण 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


 आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 1 लाख 97 हजार 505 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 1 लाख 93 हजार 289 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 216 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 1 लाख 60 हजार 55 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 32 हजार 886 नमून्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.  


              


( टिप :- दि. 4 जुलै 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )


                                 0000