*भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनेच्या निधीमध्ये अनियमिततेबाबत..* *मा. दत्तात्रय भरणे सोलापूरच्या पालकमंत्री यांनी चौकशी करावी*.... *उमेश पाटील कार्यकारी जिल्हाध्यक्ष* *राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सोलापूर जिल्हा*

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


 


 


*पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल*


 


*मा.ना.श्री.दत्तात्रय भरणे साहेब पालकमंत्री सोलापूर जिल्हा*. 


 


विषय :- *भारत मिशन (ग्रामीण) या योजनेच्या निधीमध्ये अनियमिततेबाबत..*


 


प्रति,


 


महोदय,


 


उपरोक्त विषयानुसार सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत श्री.विजय लॉटे (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता) यांनी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी प्राप्त झालेल्या निधी मधून एक काटी रुपयांचे स्टिकर खरेदो केली आहे व शासनास खोटी माहिती देवून दिशाभूल केली आहे. या खरेदीमध्ये मोठी अनियमितता झाली असून यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाले आहे.


 


यासाठी निधी नसताना त्यांनी वैयक्तिक शौचालयाचा निधी वापरला आहे.


 


तसच समाज कल्याण विभागाचा पदभार असताना त्वांनो समाजकल्याणच्या विभागामधील निधीमध्ये मोठी अनियमितता केली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे व पर्यायाने लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.


 


याबाबत मी स्थायो समितीमध्ये वारंवार प्रश्न उपस्थित केले आहे.


 


याप्रकरणाची चौकशी होवून विजय लॉंढे यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती आहे.


Popular posts
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कर्जत तालुक्यातील कुपोषित मूले,गरोदर माता विशेष आरोग्य तपासणी मोहिमेस सुरुवात कर्जत,ता.30 गणेश पवार कोरोना आजाराचा फैलाव रोखणेसाठी मार्च महिन्यापासून कर्जत तालुक्यातील अगंणवाड्या बंद आहेत. अगंणवाड्यात जाणाऱ्या मुलांची तसेच गदोदर महिलाची एका मोहिमेच्या स्वरुपात तपासणी करून अहवाल देण्यात यावे असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एका पत्राद्वारे दिले होते. या आदेशानुसार कर्जत तालूक्यात अगंणवाडी मध्ये जाणारे मूले तसेच गरोदर महिलाची विशेष तपासणी सूरू झाली असून कर्जतचा तालूका आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागाचे वतीने ही विशेष मोहिम राबवीली जात आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी आधिकारी दिलीप हळदे यानी जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचे नावे पत्र काढून जिल्ह्यातील एकुण सर्व्हे झालेल्या 1,तसेच 56,आणि 192 मुलांची तसेच शाळा मध्ये जाणारी मूले व गरोदर महिला याचीआरोग्य तपासणी आणि उपचार करण्याचे आदेश दिले होते . उपमूख्य कार्यकारी (महिला आणि बाल विकास )आधिकारी नितीन मंडलीक यानी कर्जत येथे बैठक घेऊन या विशेष मोहिमेचे नियोजन केले होते.तालूका आरोग्य अधिकारी डॉ सी के मोरे यांनी तालूक्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केन्र्दातील आरोग्य अधिकारी यांनी सर्व मूलाचे वजन,उंची घेऊन आरोग्य तपासणी करण्यात यावी असे पत्र काढले.त्यानूसार तालूक्यात 335 अगंणवाड्या मधून कूपोषीत मूले,गरोदर माता याची तपासणी सूरू झाली आहे.पूढिल 20 दिवस नियमीत स्वरूपात ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अनिकेत पालकर यानी दिली आहे.तालूक्यात आदिवासी विकास विभागाचे वतीने राबविण्यात येत असलेल्या कम्यूनिटी अँक्शन फाँर न्युट्रशिन प्रकल्पाचे कार्यकर्ते,आशा वर्कर आणि स्थानिक अगंणवाडी सेविका या तपासणी मोहिमेत सहभागी आहेत.
Image
सेवेचे ठायी तत्पर* आपला: *प्रविणदत्तुडोंगरे*  Day - ३० 
Image
शिवसेनेच्या वतीने छ. शाहू महाराज यांना अभिवादन
कर्जत तालुक्यातील खांडस येथे किरकोळ वादातून तरुणाचा खून....
भगतसिंग कोशियारी यांना राष्ट्रपतींनी*  *परत बोलवावे यासाठी ऑन लाईन पिटीशन*
Image