पुणे ग्रामीण जिल्हयातील शस्त्र परवानाधारकांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UNI) प्राप्त करुन घ्यावा...... मा. नवल किशोर राम जिल्हाधिकारी पुणे

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


 


पुणे ग्रामीण जिल्हयातील शस्त्र परवानाधारकांनी


 


- जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम


 


पुणे दि.24 : - पुणे ग्रामीण जिल्हयातील 31 जानेवारी 2020 पर्यंतच्या सर्व शस्त्र परवानाधारकांची NDAL-ALIS प्रणालीमध्ये नोंद घेवून UNI क्रमांक प्राप्त करुन घेण्याची मुदत 29 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली आहे.


         पुणे ग्रामीण जिल्हयातील ज्या शस्त्र परवानाधारकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय,पुणे व तहसिलदार यांच्याकडून शस्त्र परवाना प्रदान करण्यात आलेला आहे त्यांनी संबंधित तहसिल कार्यालय यांच्याकडे 29 जून 2020 पर्यंत त्यांच्या कडील परवान्याची केंद्र शासनाच्या NDAL-ALIS या प्रणालीमध्ये माहिती भरुन घेवून त्याबाबतचा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UNI) प्राप्त करुन घ्यावा, तसेच ज्या परवानाधारकांना उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडून शस्त्र परवाना प्रदान करण्यात आलेला आहे. त्यांनी संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे 29 जून 2020 पर्यंत त्याच्यांकडील परवान्याची केंद्र शासनाच्या NDAL-ALIS याप्रणालीमध्ये भरुन घेवून त्याबाबतचा युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (UNI) प्राप्त करुन घ्यावा,असेही त्यांनी सांगितले.


  29 जून 2020 पर्यंत जे शस्त्र परवानाधारक हे त्यांच्या परवान्याची डेटा एन्ट्री करुन त्याबाबतचा UNI क्रमांक प्राप्त करुन घेणार नाहीत, अशा सर्व शस्त्र परवानाधारकांचे परवाने 30 जून 2020 नंतर अवैध समजण्यात येतील, अशी तरतूद भारत सरकारने 3 जानेवारी 2020 रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये केली आहे, याची सर्व शस्त्र परवानाधारकांनी नोंद घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.


 पुणे ग्रामीण जिल्हयातील ज्या अग्नीशस्त्र परवानाधारक यांनी अद्याप यु.आय.एन क्रमांक प्राप्त करुन घेतलेला नाही,अशा परवाना धारकांकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे www.pune.nic.in या संकेतस्थळावर विहित नमुन्यातील फॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. या फॉर्ममध्ये अचुक माहिती भरुन संबधित तहसिल कार्यालय येथे जमा करण्यात यावी. फॉर्मसोबत परवान्याची साक्षांकित प्रत, आधार कार्ड, लाईट बील, रेशन कार्ड व पॅन कार्ड इत्यादींच्या छायांकित प्रती जोडण्यात याव्यात, असे जिल्हाधिकारी राम यांनी सांगितले.


    0 0 0


Popular posts
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कर्जत तालुक्यातील कुपोषित मूले,गरोदर माता विशेष आरोग्य तपासणी मोहिमेस सुरुवात कर्जत,ता.30 गणेश पवार कोरोना आजाराचा फैलाव रोखणेसाठी मार्च महिन्यापासून कर्जत तालुक्यातील अगंणवाड्या बंद आहेत. अगंणवाड्यात जाणाऱ्या मुलांची तसेच गदोदर महिलाची एका मोहिमेच्या स्वरुपात तपासणी करून अहवाल देण्यात यावे असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एका पत्राद्वारे दिले होते. या आदेशानुसार कर्जत तालूक्यात अगंणवाडी मध्ये जाणारे मूले तसेच गरोदर महिलाची विशेष तपासणी सूरू झाली असून कर्जतचा तालूका आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागाचे वतीने ही विशेष मोहिम राबवीली जात आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी आधिकारी दिलीप हळदे यानी जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचे नावे पत्र काढून जिल्ह्यातील एकुण सर्व्हे झालेल्या 1,तसेच 56,आणि 192 मुलांची तसेच शाळा मध्ये जाणारी मूले व गरोदर महिला याचीआरोग्य तपासणी आणि उपचार करण्याचे आदेश दिले होते . उपमूख्य कार्यकारी (महिला आणि बाल विकास )आधिकारी नितीन मंडलीक यानी कर्जत येथे बैठक घेऊन या विशेष मोहिमेचे नियोजन केले होते.तालूका आरोग्य अधिकारी डॉ सी के मोरे यांनी तालूक्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केन्र्दातील आरोग्य अधिकारी यांनी सर्व मूलाचे वजन,उंची घेऊन आरोग्य तपासणी करण्यात यावी असे पत्र काढले.त्यानूसार तालूक्यात 335 अगंणवाड्या मधून कूपोषीत मूले,गरोदर माता याची तपासणी सूरू झाली आहे.पूढिल 20 दिवस नियमीत स्वरूपात ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अनिकेत पालकर यानी दिली आहे.तालूक्यात आदिवासी विकास विभागाचे वतीने राबविण्यात येत असलेल्या कम्यूनिटी अँक्शन फाँर न्युट्रशिन प्रकल्पाचे कार्यकर्ते,आशा वर्कर आणि स्थानिक अगंणवाडी सेविका या तपासणी मोहिमेत सहभागी आहेत.
Image
सेवेचे ठायी तत्पर* आपला: *प्रविणदत्तुडोंगरे*  Day - ३० 
Image
शिवसेनेच्या वतीने छ. शाहू महाराज यांना अभिवादन
कर्जत तालुक्यातील खांडस येथे किरकोळ वादातून तरुणाचा खून....
भगतसिंग कोशियारी यांना राष्ट्रपतींनी*  *परत बोलवावे यासाठी ऑन लाईन पिटीशन*
Image