पुणे विभागातील 6 हजार 241 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी विभागात कोरोना बाधित 11 हजार 86रुग्ण                                        विभागीयआयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


 


पुणे विभागातील 6 हजार 241 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी   


    पुणे दि. 4 :- पुणे विभागातील 6 हजार 241 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 11 हजार 86 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 4 हजार 334 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 511 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 238 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


  यापैकी पुणे जिल्हयातील 8 हजार 604 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 5 हजार 203 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 18 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 383 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 215 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.  


 कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 382 ने वाढ झाली आहे, यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 301, सातारा जिल्ह्यात 9, सोलापूर जिल्ह्यात 55, सांगली जिल्ह्यात 2, कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.


  सातारा जिल्हयातील 578 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 223 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 331 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 


  सोलापूर जिल्हयातील 1135 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 476 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 565 आहे. कोरोना बाधित एकूण 94 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 124 रुग्ण असून 70 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 50 आहे. कोरोना बाधित एकूण 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  कोल्हापूर जिल्हयातील 645 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 269 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 370 आहे. कोरोना बाधित एकूण 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


 आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 94 हजार 919 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 90 हजार 669 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 350 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 79 हजार 340 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 11 हजार 86 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.  


              


(टिप : - दि. 4 जून 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा.पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार)


                                 0000