पुणे विभागातील 5 हजार 900 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी  विभागात कोरोना बाधित 10 हजार 704 रुग्ण                                               -विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


   


    पुणे दि. 3 :- पुणे विभागातील 5 हजार 900 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 10 हजार 704 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 4 हजार 305 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 499 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 233 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


  यापैकी पुणे जिल्हयातील 8 हजार 303 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 4 हजार 921 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 10 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 372 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 194 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.  


 कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 287 ने वाढ झाली आहे, यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 169, सातारा जिल्ह्यात 13, सोलापूर जिल्ह्यात 88, सांगली जिल्ह्यात 10 कोल्हापूर जिल्ह्यात 7 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.


  सातारा जिल्हयातील 569 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 223 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 322 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 


  सोलापूर जिल्हयातील 1080 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 463 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 524 आहे. कोरोना बाधित एकूण 93 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 122 रुग्ण असून 68 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 50 आहे. कोरोना बाधित एकूण 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  कोल्हापूर जिल्हयातील 630 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 225 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 399 आहे. कोरोना बाधित एकूण 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


 आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 92 हजार 840 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 88 हजार 80 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 760 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 77 हजार 234 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 10 हजार 704 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.  


              


(टिप : - दि.3 जून 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा.पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार)


                                 0000