पुणे विभागातील 5 हजार 63 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी  विभागात कोरोना बाधित 9 हजार 749 रुग्ण                                               -विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


   


    पुणे दि. 31 :- पुणे विभागातील 5 हजार 63 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 9 हजार 749 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 4 हजार 220 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 446 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 216 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


  यापैकी पुणे जिल्हयातील 7 हजार 670 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 4 हजार 350 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 2 हजार 988 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 332 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 207 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.  


 कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 382 ने वाढ झाली आहे, यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 229, सातारा जिल्ह्यात 34, सोलापूर जिल्ह्यात 52, सांगली जिल्ह्यात 9 कोल्हापूर जिल्ह्यात 58 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.


  सातारा जिल्हयातील 516 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 158 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 337 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 21 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 


  सोलापूर जिल्हयातील 891 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 380 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 427 आहे. कोरोना बाधित एकूण 84 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 110 रुग्ण असून 57 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 49 आहे. कोरोना बाधित एकूण 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


  कोल्हापूर जिल्हयातील 562 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 118 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 439 आहे. कोरोना बाधित एकूण 5 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


 आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 87 हजार 951 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 82 हजार 544 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 5 हजार 407 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 72 हजार 680 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 9 हजार 749 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.  


              


(टिप : - दि.31 मे 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा.पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार)


                                 0000