कालच्या जबरदस्त पावसाने, शहरात हजारो झाडे, फांद्या, तुटून पडल्या आहेत.

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


कालच्या जबरदस्त पावसाने, शहरात हजारो झाडे, फांद्या, तुटून पडल्या आहेत.


 


पुणे :- कालच्या जबरदस्त पावसाने, शहरात हजारो झाडे, फांद्या, तुटून पडल्या आहेत.सफाई कामगार आणि उद्यान विभागाचे कर्मचारी, युध्दपातळीवर, उचलण्याचे काम, पहाटेपासून करीत आहेत. 
🌸🌸✋🌸🌸
कौतुक आणि दखल घ्यायलाच हवी  !कालच्या जबरदस्त पावसाने, शहरात हजारो झाडे, फांद्या, तुटून पडल्या आहेत.सफाई कामगार आणि उद्यान विभागाचे कर्मचारी, युध्दपातळीवर, उचलण्याचे काम, पहाटेपासून करीत आहेत. 
🌸🌸✋🌸🌸
कौतुक आणि दखल घ्यायलाच हवी  !कालच्या जबरदस्त पावसाने, शहरात हजारो झाडे, फांद्या, तुटून पडल्या आहेत.सफाई कामगार आणि उद्यान विभागाचे कर्मचारी, युध्दपातळीवर, उचलण्याचे काम, पहाटेपासून करीत आहेत. 
🌸🌸✋🌸🌸
कौतुक आणि दखल घ्यायलाच हवी  !