पुणे विभागात प्रशासनाकडून स्थलांतरित मजुरांकरीता     निवारा व भोजनाची सोय  - विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


  


     पुणे दि. 31 : - सध्याच्या लॉकडाऊन परिस्थितीत स्थलांतर केलेल्या मजुरांसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत 20 कॅम्प तर साखर कारखान्यांमार्फत 2 कॅम्प असे पुणे विभागात एकुण 22 रिलीफ कॅम्प उभारण्यात आले आहेत. या कॅम्पमध्ये 821 स्थलांतरित मजूर असून 1 हजार 656 मजुरांना भोजन देण्यात येत आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


 


( टिप : - सदरची आकडेवारी दुपारी 1.30 वा.पर्यंतची आहे)


 


0000पुणे विभागात प्रशासनाकडून स्थलांतरित मजुरांकरीता 


   निवारा व भोजनाची सोय 


- विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर


 


     पुणे दि. 31 : - सध्याच्या लॉकडाऊन परिस्थितीत स्थलांतर केलेल्या मजुरांसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत 20 कॅम्प तर साखर कारखान्यांमार्फत 2 कॅम्प असे पुणे विभागात एकुण 22 रिलीफ कॅम्प उभारण्यात आले आहेत. या कॅम्पमध्ये 821 स्थलांतरित मजूर असून 1 हजार 656 मजुरांना भोजन देण्यात येत आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.


 


( टिप : - सदरची आकडेवारी दुपारी 1.30 वा.पर्यंतची आहे)


 


0000