पुणे मनपा व पुणे सिटी कनेक्ट यांचे वतीने ,गरजूंना मोफत रेशन वितरण,

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


पुणे मनपा व पुणे सिटी कनेक्ट यांचे वतीने इंटरनेटचा वापर करून मित्र हेल्पलाईन साहाय्याने गरजूंना मोफत रेशन वितरण,