लॉकडावूनच्या कालावधीत नागरिकांना जन्म-मृत्यू दाखले इ-मेलवर मिळणार,

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


Ok,कृपया प्रसिद्धीकरिता,
०७/०५/२०२०,
लॉकडावूनच्या कालावधीत नागरिकांना जन्म-मृत्यू दाखले इ-मेलवर मिळणार,
शहरामध्ये कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र व संचारबंदीमुळे नागरिकांना बँका,पेन्शन,शैक्षणिकअशा विविध कारणांमुळे जन्म-मृत्यू दाखला नसल्यामुळे अडचणी येत आहेत,
तसेच नागरी सुविधा केंद्रातून असे दाखले मिळणे १ एप्रिल २०२०,पासून बंद झालेले आहे,
अतिशय महत्वाच्या कामांसाठी नागरिकांना जन्म-मृत्यूचा दाखला आवश्यक असल्यास पुणे महानगरपालिकेच्या जन्म- मृत्यू नोंदणी कार्यालय,कसबा पेठ येथील कार्यालयातून इ- मेल द्वारे स्कँन कॉपी देण्यात येईल,
त्यासाठी संबंधित नागरिकांनी आपला विनंती अर्ज birthdeathpmc @ gmail,com  या इ-मेलवर सादर करावा,
विनंती अर्ज मराठी,अथवा,इंग्रजी,अथवा हिंदी भाषेत करावा,अर्जामध्ये आपले,नाव,पूर्ण पत्ता,मोबाईल नंबर,दाखला कोणत्या आवश्यक कामाकरिता पाहिजे आहे,त्याबाबतचा उल्लेख करावा,व अर्जात सुवाच्च व स्पष्ट शब्दात इ- मेल चा उल्लेख करावा
सदरचा अर्ज-
मा,निबंधक तथा आरोग्य अधिकारी,पुणे महानगरपालिका, यांचे नावे वरीलप्रमाणे इ - मेलवर पाठविण्यात यावा,
वरीलप्रमाणे अर्जात ज्या कारणास्तव दाखला मागणी केलेली आहे त्यासंदर्भातील कागदपत्रे पुराव्याकरिता सादर करणे आवश्यक आहे,
अर्जदारांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर कार्यालयीन दोन दिवसात अर्जात नमूद केलेल्या  केलेल्या  इ -मेलवर आयडीवर स्कॅन केलेली कॉपी पाठविण्यात येईल,
अधिक माहितीसाठी कृपया ०२०२५५०८४०८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आरोग्यप्रमुख डॉ,रामचंद्र हंकारे यांनी कळविले आहे,
--संजय मोरे,
माहिती व जनसंपर्क अधिकारी 
पुणे महानगरपालिका,
०७/०५/२०२०,