"मी पुणेकर" I ❤ Pune  Pravah

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


उद्या कोरोना विषाणू संपेल तेव्हा हजारो लोक पुणेकडे धाव घेतील, मग हे शहर त्यांचे स्वतःचे शहर होईल.  मग ते पुणेचे शोषण करण्यासाठी येथे येतील. मग पुणे त्याच्या स्वप्नांचे शहर होईल.  मग ही पुणे त्यांची पुणे होईल.


आज माझी पुणे जखमी आहे, आज माझ्या पुणेला उपचारांची गरज आहे.  आज माझ्या पुणेला संसर्ग झाला आहे. आज माझी पुणे खालावली आहे. पण मी अजूनही पुणेत आहे, मी अजूनही पुणेतच होतो, आणि उद्याही मी पुणेतच असेन. ही माझी पुणे आहे  मी माझ्या शहराला मरू देणार नाही.  मी लढेन, मी संघर्ष करेन  पण पुणेला मरू देणार नाही. पुणे माझे काम करण्याचे स्थान नाही, तर पुणे माझे घर आहे.  पुणे माझे सांस्कृतिक नगरी नाही तर पुणे माझे कुटुंब आहे.  पुणे ही पुणेकरांच्या श्वासात आहे.  मी इथेच रहाणार,
 कारण मी पुणेकर आहे.
  "मी पुणेकर"
I ❤ Pune  Pravah