शरद.भोजन.योजनेच्या.माध्यमातुन.केळद.ग्रा. प.परीसरातील.स्थलांतरीत.आलेल्या

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


शरद.भोजन.योजनेच्या.माध्यमातुन.केळद.ग्रा. प.परीसरातील.स्थलांतरीत.आलेल्या.व.रेशनींग.कार्ड.नसलेल्या.लोकांना. 2.कि.गहु.3.कि.तांदुळाचे. वाटप.करनेत.आले.त्यामुळे.कुठलाही.नागरीक.उपाशी.रहाणार.नाही.याची.काळजी.आदरणीय.
पवार.साहेब.उपमुख्यमंत्री .
अजितदादा.खासदार.सुप्रीयाताई.सुळे.यांचे.सुचनेनुसार..पुणे.
.जिल्हा परीषदेचे.माध्यमातुन.घेनेत.आलेली.आहे.त्याबद्दल.आभार