उद्या मास्क चे वाटप करणार आहे  काळजी घ्या घरी राहा  आबा बागुल  नगरसेवक

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


आपल्या शिवदर्शन वसाहती


हॅन्ड वॉश साठी पहिली कमान येथे


वॉश बेसिन आबांच्या पाठपुराव्याने


आज सकाळी बसविण्यात आले आहे


त्याच बरोबर 2000 मास्क


नागरिकांना घरो घरी देण्यासाठी


दत्तवाडी पोलीस स्टेशन चे pi घेवारे साहेब यांच्या कडे


आज देण्यात येणार आहे


पोलीस आज आणि


उद्या मास्क चे वाटप करणार आहे 


काळजी घ्या घरी राहा 


आबा बागुल 


नगरसेवक