पुण्यात कोरोना रोखण्यावर त्रिसूत्री कार्यक्रमवर अमल बजावणी सुरू* *🔴घरीच रहा,सुरक्षित रहा*

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


*बिग ब्रेकिंग*


*वॊर्ड निहाय कोरोना ची परिस्थती*
*✍🏻 भवानी पेठ-140 रुग्ण, 16 मृत्यू*
*✍🏻कसबा पेठ- 65 रुग्ण,05 मृत्यू*
*✍🏻ढोलेपातील रोड-61 रुग्ण,03 मृत्यू*
*✍🏻येरवडा,कळस,धानोरी-52 रुग्ण,03 मृत्यू*
*✍🏻धनकवडी- सहकार नगर-31 रुग्ण,02 मृत्यू*
*✍🏻हडपसर- मुंढवा-23 रुग्ण,02 मृत्यू*
*✍🏻वानवडी - रामटेकडी- 32 रुग्ण,05 मृत्यू*
*✍🏻शिवाजी नगर-घोले रॉड-39 रुग्ण,04 मृत्यू*
*✍🏻बिबवेवाडी -23 रुग्ण,02 मृत्यू*
*✍🏻वारजे, कर्वेनगर- 09 रुग्ण,01 मृत्यू*
*✍🏻कोंढवा,येवलेवाडी-05 रुग्ण,01 मृत्यू*
*✍🏻सिहगडरोड-9 रुग्ण*
*✍🏻नगर रॉड,वडगाव शेरी-06 रुग्ण*
*✍🏻औंध ,बाणेर- 03 रुग्ण,01 मृत्यू*
*✍🏻कोथरूड,बावधन-01 रुग्ण*


*✍🏻पुण्यात कोरोना रोखण्यावर त्रिसूत्री कार्यक्रमवर अमल बजावणी सुरू*


*🔴घरीच रहा,सुरक्षित रहा*