पत्रकार आणि मीडिया नसते तर धोक्याची सूचना सर्वांपर्यंत पोहचणे असंभव होते ! आज जगाला वाचण्याच अमूल्य कार्य मिडिया कडून होत आहे!

*आम्हाला तुमचा अभिमान आहे*
मदत दोन प्रकारची असते . १👉 एक सांगतो की पुढे खड्डा आहे काळजी घ्या ,त्या वाटेवर जावू नका . हा सल्ला  देणाऱ्याला माणसे अनवधानाने विसरतात 
२👉दुसरा की खड्ड्यात पडल्यानंतर बाहेर काढतो . त्याची मात्र आठवण सर्वांना राहते 
दोघेही श्रेष्ठ पण खऱ्या अर्थाने खड्यात पडू न देणारा हा जास्त श्रेष्ठ !पत्रकार त्या १नंबर मधे मोडतात! 
आजच्या ह्या कठीण परिस्थितीत जगाला जागे करण्याचे काम,जगाला धोक्याची सूचना देण्याचे काम,त्यांना सावध करण्याचे काम ,पत्रकार आणि मीडिया ने केले आहे ! पत्रकार आणि मीडिया नसते तर धोक्याची सूचना सर्वांपर्यंत पोहचणे असंभव होते ! आज जगाला वाचण्याच अमूल्य कार्य मिडिया कडून होत आहे!
*म्हणून पत्रकार आणि मीडियाला माझा मानाचा मुजरा!*👏💐
                     *डॉ संदीप बाहेती*