सर्व नागरिकांना जाहिर आवाहन करण्यात येते की,

*पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल*


सर्व नागरिकांना जाहिर आवाहन करण्यात येते की, सिंहगड पोलीस ठाणेकडे खालील क्रमांकाच्या बिंनधनी मोटर सायकल वाहने जप्त असून, सदरचे वाहने जर आपल्या मालकीच्या असतील तर सदर बाबत आपण योग्य त्या कागदपत्रांसह सिंहगड पोलीस ठाणे संपर्क करून आपली गाडी घेऊन जावी.. जप्त करण्यात आलेल्या गाड्यांचे नंबर्स खालील प्रमाणे--1) Bajaj Kawasaki  MH12/BN/4955
2)  bajaj Discover MH12/6280 
3) Honda Deluxe MH12/DB/3032
4) Hero Honda Splendor MH12/3161
5) Bajaj Discover MH12/LD/4120
6)  Passion pro  CHASI NO  MBLNA18AAGH43326
7) TV Star City MH12/EM/9883
8) Pulsar   MH31/CF/0029
9)PULSAR MH12/AY/4576
10) Activa mH12/CP/6735
11)ACTIVATION MH12/LY1274
12)dio MH12/EJ/3321
13 KarishmaMH12/PS 5515 
14) Honda SplendorMH14/DQ/8928 chasi no MBLHA10AMMCHJ2704
15)ACTIVA MH12/BF/1534
16) Honda Splendor MH16/M999
17) Honda Splendor o417  chasi no 07B09C13978
18) Honda Splendor
19)HIRO HONDA SPLENDOR MH14/Z/8086
20)CBZ MH12/CV/590
21)splendor plas  MH14/BN/7126
22)hiro honda splendor MH12/6780
23) HIRO honda splendor MH12/VA/9615
24)ACTIVA MH02/BH/8894
25)aapachi MH25/AA/0735
26)BAJAJ PLYATINA MH12/QD/9914
27)ACTIVA  MH12/AM/4772
28)HIRO HONDA SPLENDOR  MH12/TA/949
29)hiro honda splendor MH/01/4601
30) plausar MH11/AZ/
8448
31)AAPACHI MH14/DK/5298
32)ACTIVA MH12/CQ/6023
33)SUZIKI  MH12/JY/7829
34)CH NO  056F19043
35)hiro honda splendar MH04/EE/975
36)HIRO HONDA SHINE  MH12/LQ/4206 
37) RIKSHA MH16/AM/5418


 करिता सर्व जनतेस आव्हान करण्यात येत आहे संपर्क करिता संपर्क क्रमांक..020-24348270 करिता सर्व जनतेस आव्हान करण्यात येत आहे संपर्क करिता संपर्क क्रमांक..020-24348270


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


*बातम्या आणि जाहिराती करिता संपर्क*


*संपादक संतोष सागवेकर,*


*मो.नं. - 9765202692 व्हाँटशाँफ वर तसेच*


*punepravah@gmail.com मेलवर पाठविणे बंधनकारक*