घरपोच मंडई भाजीपाला मिळवण्यासाठी खलील नंबरवर फोन करा*  

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


*घरपोच मंडई भाजीपाला मिळवण्यासाठी खलील नंबरवर फोन करा*    
कोणीही मंडई आणि किराणा करता बाहेर येऊ नये..!!


*शिवरकर 7507570962*


*मिसाळ 9119471775*


*रवि शहा 8750051873*


*न्हावले8605816521**चव्हाण 8806783021*


*धरपाळे 9822345739*


*नितीन बागडे 8698947207*


*बनसोडे 9623001958*


*चिपडे किसन 9145112574*


*राजेंद्र प्रसाद 9657057983*


*शिंदे बाई 9545259696*


*आण्णा  मानकर 942263002*


*प्रसाद नायकवडे  9579786755*


*चंद्रकांत शिवरकर 9850983665*


*आकाश कांबळे 7798024394*


*लांडगे 976320959*


*संजय ढाणगे 8698080295*


*उमेश प्रसाद 9975337178*


*Post in All Groups*