सर्वांनी ही यादी जतन करणे अ भा ग्राहक पंचायत, ग्राहकहितार्थ

टोल फ्री नंबर
1) अन्न सुरक्षा 1800222262,
2) आधार 18001801947,
3) आयकर 1800220115,
4) आरोग्य विमा 1800113300,
5) कायदा उल्लंघन 1800110456,
6) शेतकरी कॉल 18001801551,
7) कृषी विज्ञान 180023333233,
8) खते 18002334000,
9) गॅस 18002333555,
10) जागो ग्राहक 18001804566,
11) जीवनदायी आरोग्य योजना 18002332200,
12) नरेगा 18002676001,
13) पणन विभाग 18002330244,
14) बार्टी 18002330444,
15) मतदार नोंदणी 1800221950,
16) यशदा 18002333456,
17) रेल्वे तक्रार 18002332534,
18) सामाजिक न्याय 18002331155,
19) स्त्री भ्रूण हत्या 18002334475,
20) स्वस्त धान्य दुकान 1800224950
21) स्वाईन प्लु 1800114377,
22) ग्राहक मंच 0224029300,
23) चाईल्ड 1098,
24) महिला तक्रार 1091,
25) तंबाखू 02024430113,
26) मोबाईल तक्रार 155223,
27) लाचलुचपत 1064,
28) वन विभाग 155324,


सर्वांनी ही यादी जतन करणे
अ भा ग्राहक पंचायत,
ग्राहकहितार्थ