ड्राइवर कडून पगरातून फाइन कपला तर कोणी काम करणार नाही

अत्यंत गंभीर बाब आहे ड्राइवर कडून पगरातून फाइन कपला तर कोणी काम करणार नाही आणि असे दंड रोज येत गेले तर अवघड होइल ।


कोणाच्या माहितीत पत्रकार किंवा प्रेस रिपोर्टर असेल तर बातमी अवश्य प्रसिद्ध करा 


क्रिस्टा सारखी गाड़ी 70 न 80 स्पीड लॉक असेल तर ग्राहक पण मगावनार नाहीत आणि असे दंड भरावे लागले तर कोणी गाड़ी पण खरेदी करणार नाही