*३ जानेवारी साविञीमाई फुले व १२ जानेवारी राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मोत्सव*

जय जिजाऊ 


     *संभाजी ब्रिगेड देगलुर आयोजित* 


       *३ जानेवारी साविञीमाई फुले व १२ जानेवारी राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मोत्सव*
   
दिनांक: ३ जानेवारी २०२०
गाव    : करडखेडवाडी 
स्पर्धा  : भाषण स्पर्धा 
स्थळ:जि.प.शाळा करडखेडवाडी


दिनांक: ४ जानेवारी २०२०
गाव    : कावळगाव
स्पर्धा  : रांगोळी 
स्थळ  : जि.प.शाळा कावळगाव


दिनांक: ५ जानेवारी २०२०
गाव    :देगलुर 
स्थळ  : शासकीय रुग्णालय येथे फळे वाटप(४ जानेवारी युगपुरुष अॅड पुरूषोत्तम खेडेकर साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त) 


दिनांक: ६ जानेवारी २०२०
गाव    : आमदापुर 
स्पर्धा  : सामान्यज्ञान 
स्थळ  : जि.प.शाळा आमदापुर 


दिनांक: ७ जानेवारी २०२०
गाव    : कुशावाडी 
शिबीर : आरोग्य शिबीर 
स्थळ  :  कुशावाडी


दिनांक :८ जानेवारी २०२०
गाव     : लिंगनकेरूर 
स्पर्धा   : सामान्यज्ञान 
स्थळ   : जि.प.शाळा लिंगनकेरूर


दिनांक : ९ जानेवारी २०२०
गाव     : रामपुर 
स्पर्धा   : निबंध स्पर्धा 
स्थळ   : जि.प.शाळा रामपुर 


दिनांक : १० जानेवारी 
गाव     : हाळी 
स्पर्धा   : बुद्धीबळ स्पर्धा 
स्थळ   : जि.प.शाळा हाळी 


ईत्यादी स्पर्धा,शिबीर तसेच विविध उपक्रमांत सहभागी व्हावे 


*संभाजी ब्रिगेड देगलुर*


Popular posts
मा.उपमहापौर सरस्वती शेंडगे यांनी आपले शासकीय वाहन जमा करून खाजगी वाहनाने प्रवास केला.
Image
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा ११७ वा पदवीप्रदान समारंभ गुरुवार ३ सप्टेंबर, २०२० रोजी 
Image
जगजौत्या सिंकदर ला ही ज्याप्रमाणे भारता मध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागले ,त्याप्रमाणे कोरोना ही पराभूत होणार....
Image
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ११७ व्या पदवीप्रदान समारंभासाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात अर्जाचा नमुना, शुल्क इत्याबाबतची सविस्तर माहिती विद्यापीठाच्या convocation.unipune.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
Image
वर्दी बाजूला ठेवून दोन हात करा, मग आम्ही दाखवतो,” म.न.से.चं पोलिसांना जाहीर आव्हान