से.२२ मधील रस्त्याचे काम गेल्या  ७ वर्षापुर्वी झालेले आहे   पूर्वीच्या नगरसेवकांनी केले आहे.

*से.२२ मधील सर्व नागरीकांच्या वतीने मागनी व


पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी वतीने


चारही नगरसेवकांना सुचीत करण्यात येत आहे कि


से.२२ मधील रस्त्याचे काम


गेल्या  ७ वर्षापुर्वी झालेले आहे  


पूर्वीच्या नगरसेवकांनी केले आहे.


आता  सर्व रस्ते खराब झाले


त्याला तात्पुरते ढेगंळे लावण्याचे करू नये.


नवीन डांबरीकरन करण्यात यावे.


आणि ठिकठिकानी इसपीड ब्रेकर  करण्यात यावी .


असे चारही नगरसेवकाना कळविण्यात येत आहे.    


*आपले  कळावे मा.रामदासभाऊ ताटे


से.२२ समाजसेवक शहरअध्य.पि.चि.शहर*.