सहायक पोलीस आयुक्त पुणे शहर यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देताना मा श्री कैलासदादा गायकवाड

मा श्री बोराटे साहेब सहायक पोलीस आयुक्त पुणे शहर यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देताना मा श्री कैलासदादा गायकवाड मा नगरसेवक पुणे मनपा मा अध्यक्ष विधी समिती