२६ डिसेंबर. ला पुणे शहराचा पाणी पुरवठा बंद राहील

पुणे प्रवास न्युज पोर्टल


२६ डिसेंबर. ला पुणे शहराचा पाणी पुरवठा बंद राहील
२७ डिसेंबर कमु दाबाने पाणी पुरवठा होईल,
याची सर्व पुणेकरांनी नोंद घ्यावी.