पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल.............. पीएमपीएलच्या बसचे नियोजन करण्यात येत आहे

 


मा जिल्हाधिकारी


यांच्या सुचने नुसार   


पेरणे फाटा येथपर्यंत


 


पीएमपीएलच्या बसचे नियोजन


करण्यात येत आहे