पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी दि. ३० जून पर्यंत महानगरपालिका अधिनस्त सर्व कार्यालयामधील नागरिक, ठेकेदार व इतर यांना प्रवेश निषिद्ध केला आहे

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


मा. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका


 


Pune अितीय & Unique


 


महोदय,


 


मुरलीधर मोहोळ महापौर, पुणे.


 


दिनांक २२ । ०६। २०२०


 


बांस.


 


विषयः कोरोना' विषाणू COVID-19 प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून महानगरपालिका कार्यालयांतील प्रवेशाबाबत


 


संदर्भ मा. श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांचे कार्यालयाकडील जा.क्र. प्रशा/१/कावि/११६९/२०२० दि.२०/६/२०२० चे पत्र


 


"कोरोना विषाणू COVID-19 विषाणूचा वाढत्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने संदर्भाकिंत पत्रान्वये मा. श्रावण हर्डीकर, महापालिका आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी दि. ३० जून पर्यंत महानगरपालिका अधिनस्त सर्व कार्यालयामधील नागरिक, ठेकेदार व इतर यांना प्रवेश निषिद्ध केला आहे. तसेच मा. सभासदांसोबत एकावेळी फक्त १च नागरिक असावा, अशा उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. तसेच महानगरपालिका


 


सेवा/कामकाजासंबंधी मा. सभासदांच्या सूचना, प्रस्ताव अथवा निवेदन असल्यास दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी, ई-मेल व व्हाट्सअपचा जास्तीत जास्त वापर करणेबाबतही सूचना दिलेल्या आहेत.


 


पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात देखील कोरोना' विषाणू COVID-19 विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव, रुग्णसंख्येत होत असेली वाढ तसेच महानगरपालिका कार्यालयातील कर्तव्यावरील कर्मचारी/अधिकारी तसेच माननीय सभासद देखील कोरोनाबाधित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.


 


तरी, कृपया पुणे महानगरपालिकेमध्ये देखील अशा उपाययोजनांचा अवलंब करणेबाबत आपलेमार्फत योग्य ते आदेश व्हावेत, ही विनंती.


Popular posts
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कर्जत तालुक्यातील कुपोषित मूले,गरोदर माता विशेष आरोग्य तपासणी मोहिमेस सुरुवात कर्जत,ता.30 गणेश पवार कोरोना आजाराचा फैलाव रोखणेसाठी मार्च महिन्यापासून कर्जत तालुक्यातील अगंणवाड्या बंद आहेत. अगंणवाड्यात जाणाऱ्या मुलांची तसेच गदोदर महिलाची एका मोहिमेच्या स्वरुपात तपासणी करून अहवाल देण्यात यावे असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एका पत्राद्वारे दिले होते. या आदेशानुसार कर्जत तालूक्यात अगंणवाडी मध्ये जाणारे मूले तसेच गरोदर महिलाची विशेष तपासणी सूरू झाली असून कर्जतचा तालूका आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागाचे वतीने ही विशेष मोहिम राबवीली जात आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी आधिकारी दिलीप हळदे यानी जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचे नावे पत्र काढून जिल्ह्यातील एकुण सर्व्हे झालेल्या 1,तसेच 56,आणि 192 मुलांची तसेच शाळा मध्ये जाणारी मूले व गरोदर महिला याचीआरोग्य तपासणी आणि उपचार करण्याचे आदेश दिले होते . उपमूख्य कार्यकारी (महिला आणि बाल विकास )आधिकारी नितीन मंडलीक यानी कर्जत येथे बैठक घेऊन या विशेष मोहिमेचे नियोजन केले होते.तालूका आरोग्य अधिकारी डॉ सी के मोरे यांनी तालूक्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केन्र्दातील आरोग्य अधिकारी यांनी सर्व मूलाचे वजन,उंची घेऊन आरोग्य तपासणी करण्यात यावी असे पत्र काढले.त्यानूसार तालूक्यात 335 अगंणवाड्या मधून कूपोषीत मूले,गरोदर माता याची तपासणी सूरू झाली आहे.पूढिल 20 दिवस नियमीत स्वरूपात ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अनिकेत पालकर यानी दिली आहे.तालूक्यात आदिवासी विकास विभागाचे वतीने राबविण्यात येत असलेल्या कम्यूनिटी अँक्शन फाँर न्युट्रशिन प्रकल्पाचे कार्यकर्ते,आशा वर्कर आणि स्थानिक अगंणवाडी सेविका या तपासणी मोहिमेत सहभागी आहेत.
Image
सेवेचे ठायी तत्पर* आपला: *प्रविणदत्तुडोंगरे*  Day - ३० 
Image
शिवसेनेच्या वतीने छ. शाहू महाराज यांना अभिवादन
कर्जत तालुक्यातील खांडस येथे किरकोळ वादातून तरुणाचा खून....
भगतसिंग कोशियारी यांना राष्ट्रपतींनी*  *परत बोलवावे यासाठी ऑन लाईन पिटीशन*
Image