नेत्र सेवा प्रतिष्ठान आयोजित 2 रा " नेत्र सेवा राष्ट्रीय पुरस्कार 'प्रदान समारंभ 

*निमंत्रण*


नेत्र सेवा प्रतिष्ठान आयोजित 2 रा " नेत्र सेवा राष्ट्रीय पुरस्कार 'प्रदान समारंभ


"मुक्तांगण सभागृह , सहकार नगर, सकाळी १०.३०
निमंत्रक: डॉ सतीश देसाई


.............................................